DSC - Data Security & Communication
Ka�dy biznes mo�e spotka� katastrofa. Ka�dy system ma s�aby punkt. Pytanie brzmie - czy Twoja firma jest na to przygotowana? -- Andrzej J. Majewski

Dlaczego mogę Państwu pomóc?


W czasach nam współczesnych, dbanie o najwyższe bezpieczeństwo informacji stanowiacych tajemnice firmy nie tylko warunkuje zaufanie klientów, jest to też wymóg formalno-prawny. Państwo polskie postawiło i będzie nadal stawiało szereg wymagań przed największymi tego kraju, czyli przed Państwem również. Rynek zawsze robił, robi i będzie robić dokładnie to samo.

Należę do grona krajowych konsultantów dbających o ciągłość funkcjonowania biznesu, ochronę informacji i bezpieczeństwo systemów i sieci średnich firm i dużych korporacji w Polsce.
Moje ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów transmisji danych i bezpieczeństwa informacji, w tym blisko 16 lat pracy nad bezpieczeństwem rozwiązań Internetowych i ciągłością funkcjonowani biznesu, to gwarancja uwzględnienia WSZYSTKICH aspektów bezpieczeństwa Państwa działalności.

Moje doświadczenie może pracować dla Państwa firmy. Było wykorzystywane przez Związek Banków Polskich, KIR S. A. oraz banki komercyjne, instytucje finansowe i firmy spośród 100 największych branży IT w Polsce. Ale nie tylko wielcy miewaja takie potrzeby; konsultowałem wielokrotnie kwestie bezpieczeństwa w firmach małych i mikroprzedsiebiorstwach. Tam mniej liczą się formalizmy, ważniejsze jest prawdziwe poczucie bezpieczeństwa.

Każdy bank, każda instytucja czy firma to nowe ryzyka i podatności, inne doświadczenia z błędami i niedopatrzeniami w:

  1. systemie zabezpieczenia informacji,
  2. organizacji dostepu do zasobów i autoryzacji użytkowników,
  3. polityce bezpieczeństwa,
  4. planowaniu ciągłości funkcjonowania,
  5. wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISMS. 

Podejmując ze mna współprace, otrzymacie Państwo do dyspozycji wiedzę, którą gromadziłem przez wiele lat śledząc najnowsze rozwiązania dostępne na rynku oraz pracując dla moich klientów.

Projektowane przeze mnie systemy były i są eksploatowane przez wiele lat bez potrzeby poważnych przeróbek, przy minimalnych pracach administracyjnych i co najważniejsze bez kompromitacji zabezpieczeń.

Państwa firma również ma szansę dołączyć do grona tych, które dostały branżowe nagrody za wdrożone systemy informatyczne... osoba autora w takim przypadku pozostaje zawsze  tajemnicą zainteresowanych.

Zapraszam do kontaktu.

 

 


Copyrights © DSC Andrzej Józef Majewski | ul. Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
TEL: +48 58 300-45-40 | +48 501 043 041 | biuro@dsc.com.pl
Polityka Prywatności | Wyłączenie odpowiedzialności