DSC - Data Security & Communication
Ka�dy biznes mo�e spotka� katastrofa. Ka�dy system ma s�aby punkt. Pytanie brzmie - czy Twoja firma jest na to przygotowana? -- Andrzej J. Majewski

 1. Identyfikacja stron wymiany informacji
  Powszechnym problemem bezpieczeństwa we wszystkich sieciach jest jednoznaczna identyfikacja użytkownika uprawnionego do wykorzystania określonych usług lub zasobów systemów i sieci. 06-02-2009

 2. Podstawy kryptografii
  Osoby Alicji i Bartka występują jako strony w realizowanym protokole kryptograficznym, obejmującym np. wymianę poczty, w którym niektóre (lub wszystkie) komunikaty zawierają elementy danych przekształcone przez algorytmy kryptograficznie. 31-01-2009

 3. Współpraca z konsultantem
  Rola konsultanta - doradcy, jaką najczęściej przychodzi mi wypełniać oraz typowe problemy, jakie zdarzają się we współpracy z klientami były przyczyną przygotowania tego poradnika. Mam nadzieję, że zarówno inni konsultanci jak i nasi klienci znajdą w nim 20-12-2008

 4. Przypadek Cementowni NOWINY
  Jak zmniejszyć koszty obsługi systemu załadunku cementu przy okazji zwiększania dostępności informacji kontrolnej? 03-01-2007

 5. Ochrona informacji w biznesie
  Ochrona informacji w biznesie. Jak poznac zagrożenia? Na czym polega ryzyko? 18-06-2006

Copyrights © DSC Andrzej Józef Majewski | ul. Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
TEL: +48 58 300-45-40 | +48 501 043 041 | biuro@dsc.com.pl
Polityka Prywatności | Wyłączenie odpowiedzialności