DSC - Data Security & Communication
Ka�dy biznes mo�e spotka� katastrofa. Ka�dy system ma s�aby punkt. Pytanie brzmie - czy Twoja firma jest na to przygotowana? -- Andrzej J. Majewski

Oferta

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jeżeli Twoja firma wdraża System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) lub przygotowuje sie do certyfikacji wdrażanego ISMS na zgodność z normą PN-ISO/IEC-27001, a nie wszystko jest dla Ciebie lub Twoich współpracowników proste i oczywiste - skontaktuj sie ze mną.

Ochrona zbiorów danych osobowych

Jeżeli w swojej działalności wykorzystujesz zbiory danych osobowych, które zgodnie z prawem, muszą być odpowiednio zabezpieczone, musisz przygotować Politykę Bezpieczeństwa i dokumentację bezpieczeństwa systemu przetwarzajacego dane osobowe. Jeżeli nie wiesz jak sie do tego zabrać - skontaktuj się ze mną.

Ciągłość funkcjonowania biznesu 

Jeżeli na serio traktujesz los swojego biznesu, nawet wtedy gdy zgodnie z ogólnie przyjetymi kryteriami, zaliczany jest on do kategori małych czy wręcz mikroprzedsiebiorstw, lub wprost przeciwnie, jest to biznes znaczącej skali, wymagajacy ochrony ze względy na branżę, specyfikę klientów czy wymogi rynku - skontaktuj sie ze mna.

Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach 

Jeżeli chcesz nabrać pewności, że wybrałeś właściwe zabezpieczenia, chcesz zweryfikować poziom bezpieczeństwa informacji czy poprawność procedur zapewnienia ciagłości funkcjonowania biznesu - skontaktuj sie ze mna.

Jeżeli potrzebujesz fachowego doradztwa lub pomocy konsultanta w rozwiązywaniu swoich problemów z bezpieczeństwem informacji lub z ciagłoscia funkcjonowania Twojego biznesu - napisz do mnie na adres biuro@dsc.com.pl lub zatelefonuj pod numer 501-043-041.


Copyrights © DSC Andrzej Józef Majewski | ul. Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
TEL: +48 58 300-45-40 | +48 501 043 041 | biuro@dsc.com.pl
Polityka Prywatności | Wyłączenie odpowiedzialności