DSC - Data Security & Communication
Ka�dy biznes mo�e spotka� katastrofa. Ka�dy system ma s�aby punkt. Pytanie brzmie - czy Twoja firma jest na to przygotowana? -- Andrzej J. Majewski

Kontakt

DSC Andrzej Józef Majewski
ul. Wawelska 15/15
80-034 Gdańsk

NIP: 585-100-34-32
REGON: 190001578

Tel.: +48 501 043 041
Tel.: +48 58 300-45-40

biuro@dsc.com.pl


Copyrights © DSC Andrzej Józef Majewski | ul. Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
TEL: +48 58 300-45-40 | +48 501 043 041 | biuro@dsc.com.pl
Polityka Prywatności | Wyłączenie odpowiedzialności